Licensjakt efter gråsäl samt rapportering| Länsstyrelsen Stockholm

Länstyrelsen har gett tillstånd för jakt på gråsäl på allmänt vatten i Stockholms län. För att kunna nyttja detta tillstånd ska deras beslut tas med under jakt.

Beslutet samt sida för rapportering av fälld säl kan återfinnas i sin helhet på Licensjakt efter gråsäl | Länsstyrelsen Stockholm