Kallelse årsmöte MSJV Tisdag 19 Mars 2024 wermdö Bygdegård 18:00

Tid: Tisdag 19 Mars  kl 18:00

Plats: Wermdö Bygdegård Hemmesta

Vi ber er observera att rätten att jaga på våra kobbar är kopplat till att man även har betalt sin  medlemsavgift vilka har i dagsläget en kraftig eftersläpning så SNÄLLA betala in den NU ni som ännu inte har betalat.

För att vara med i föreningen samt deltaga i årsmötet krävs att medlemsavgiften på 100 kr för 2022 har erlagts till föreningens PG konto 166609-8.

Styrelsen bjuder på kaffe o kaffebröd.

Välkomna.

Agenda

 1. Val av ordförande och sekreterare. 
 2. Val av justeringsmän. 
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Prövning om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Styrelsens och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret och fråga om  ansvarsfrihet för styrelsen. 
 6. Beslut om användning av eventuellt uppkommet överskott från föregående verksamhetsår. 
 7. Fastställande av årsavgift 
 8. Val av ordförande i styrelsen 
 9. Val av övriga ledamöter i styrelsen. 
 10. Val av styrelsesuppleanter. 
 11. Val av revisorer. 
 12. Val av revisorssuppleant. 
 13. Val av valberedning. 
 14. Val av minkansvarig.
 15. Behandling av inkomna motioner.
 16. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
  1. Förslag om motion att utöka jakttiden för knipa och vigg Februari ut.
 17. Information om hemsida, prenumeration och medlemsregister.
 18. Styrelsens förslag till sjöfågelns skydd och främjande av biologisk mångfald samt viltvårdande åtgärder i övrigt.
  1. Skyddsjakt på skarv.
  2. Licensjakt på säl.
  3. Öar att jaga på.
 19. Bestämmande av sättet för kallelse till nästa årsmöte.
 20. Övriga frågor.

Kallelse årsmöte Torsdagen 20/4 – 2023 18:30

Tid: Tordag 20 April  kl 18:30 OBS ny tid

Plats: Wermdö Bygdegård Hemmesta

Vi ber er observera att rätten att jaga på våra kobbar är kopplat till att man även har betalt sin  medlemsavgift vilka har i dagsläget en kraftig eftersläpning så SNÄLLA betala in den NU ni som ännu inte har betalat.

För att vara med i föreningen samt deltaga i årsmötet krävs att medlemsavgiften på 100 kr för 2022 har erlagts till föreningens PG konto 166609-8.

Styrelsen bjuder på kaffe o kaffebröd.

Välkomna.

Agenda

 1. Val av ordförande och sekreterare. 
 2. Val av justeringsmän. 
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Prövning om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Styrelsens och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret och fråga om  ansvarsfrihet för styrelsen. 
 6. Beslut om användning av eventuellt uppkommet överskott från föregående verksamhetsår. 
 7. Fastställande av årsavgift 
 8. Val av ordförande i styrelsen 
 9. Val av övriga ledamöter i styrelsen. 
 10. Val av styrelsesuppleanter. 
 11. Val av revisorer. 
 12. Val av revisorssuppleant. 
 13. Val av valberedning. 
 14. Val av minkansvarig.
 15. Behandling av inkomna motioner.
 16. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
  1. Förslag om motion att utöka jakttiden för knipa och vigg Februari ut.
 17. Information om hemsida, prenumeration och medlemsregister.
 18. Styrelsens förslag till sjöfågelns skydd och främjande av biologisk mångfald samt viltvårdande åtgärder i övrigt.
  1. Skyddsjakt på skarv.
  2. Licensjakt på säl.
  3. Öar att jaga på.
 19. Bestämmande av sättet för kallelse till nästa årsmöte.
 20. Övriga frågor.

Delta i kampanjen mot EU-kommissionen, Sprid gärna vidare

Delta i kampanj mot EU-kommissionen

Skriv under en namninsamling och protestera mot hur EU-kommissionen behandlar jakten och viltförvaltningen. Med de orden drar jägarnas europeiska samarbetsorganisation FACE igång en kampanj.
– Vi stödjer denna helhjärtat. EU-kommissionen ska inte lägga sig nationella frågor kring jakten på det sätt som den gör, säger förbundsordförande Peter Eriksson. Läs igenom och skriv under via Jägareförbundets hemsida

Sprid gärna detta vidare till likasinnade. Ju mer underskrifter desto högre tryck

Peter Eriksson

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR MSJV Onsdagen 6 April 2022 kl 18:30

Tid: Onsdagen 6 April  kl 18:30

Plats: Wermdö Bygdegård Hemmesta

För att vara med i föreningen samt deltaga i årsmötet krävs att medlemsavgiften på 100 kr för 2022 har erlagts till föreningens PG konto 166609-8.

Vi ber er observera att rätten att jaga på våra kobbar är kopplat till att man även har betalt sin  medlemsavgift vilka har i dagsläget en kraftig eftersläpning så SNÄLLA betala in den NU ni som ännu inte har betalat.

Styrelsen bjuder på kaffe o kaffebröd.

Välkomna.

Agenda

 1. Val av ordförande och sekreterare. 
 2. Val av justeringsmän. 
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Prövning om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Styrelsens och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret och fråga om  ansvarsfrihet för styrelsen. 
 6. Beslut om användning av eventuellt uppkommet överskott från föregående verksamhetsår. 
 7. Fastställande av årsavgift 
 8. Val av ordförande i styrelsen 
 9. Val av övriga ledamöter i styrelsen. 
 10. Val av styrelsesuppleanter. 
 11. Val av revisorer. 
 12. Val av revisorssuppleant. 
 13. Val av valberedning. 
 14. Val av minkansvarig.
 15. Behandling av inkomna motioner.
 16. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
 17. Information om hemsida, prenumeration och medlemsregister.
 18. Styrelsens förslag till sjöfågelns skydd och främjande av biologisk mångfald samt viltvårdande åtgärder i övrigt.
  1. Skyddsjakt på skarv.
  2. Licensjakt på säl.
  3. Öar att jaga på.
 19. Bestämmande av sättet för kallelse till nästa årsmöte.
 20. Övriga frågor.

MSJV medlemsavgift

Till MSJVs medlemmar.
Ett årsmöte i pandemin på vanligt sätt låter sig inte göras. Vi har funderat på någon form av digital lösning men detta ser svårt ut att få till då även alla som deltar ska få denna lösning att fungera utan någon utbildning i hur den fungerar. Vi ber därför att få återkomma om när och hur vi kan ses senare.

Men trots att vi inte har haft något årsmöte så fortgår det nya verksamhetsåret och vi ber därför att ni som ännu inte betalat medlemsavgiften på 100 kr för 2020 gör detta till PG 166609-8.


MVH Styrelsen MSJV