Bli Medlem

Mellersta Skärgårdens Jakt- och Viltvårdsförening (MSJV) är till för att tillvarata skärgårdsjägarnas intressen, bl.a. för jakt på allmänt vatten.

MSJV arrenderar också flera kobbar där föreningens medlemmar kan jaga sjöfågel efter jakttid.

Myndigheternas krav för jakt på allmänt vatten är att man är medlem i en Sjöfågeljaktvårdsförening, samt att man har jaktutövningsrätt i Saltsjön.  Föreningen kan då söka tillstånd för alla medlemmar till en kostnad av 1200:-, istället för som idag 1200:-/person oavsett om Du får tillstånd eller ej.

Medlemskap följer kalenderår fr.o.m. 2018, d.v.s   mellan
1/1 - 31/12. Förstagångsmedlemmar som blir medlemmar efter den 31/10 får ett förlängt medlemskap första året till att även gälla under följande  jaktår.

Alla kan registrera sig men man kommer bara åt bokningssidorna för jakt om man betalt in sin medlemsavgift på 100 kr vilket görs på plusgirokonto 16 66 09-8.

Tycker Du att det här verkar intressant? Registrera dig då på vår
registreringssida.  De uppgifter du lämnar på denna sida används av föreningen endast i administrativt syfte och medlemslistan lämnas endast ut till Länstyrelsen vill ha  en medlemsförteckning.  Efter det att du registrerat dig som medlem så betalar du in 100 kr på plusgirokonto 16 66 09-8.  Då pengarna är oss tillhanda öppnas bokningssidorna och du kan boka jakt på våra två kobbartänk på  att MSJV är en idéell förening och att det kan dröja ett tag innan sidorna öppnas upp så om det brinner i knutarna eller att du tycker det tar för lång tid så skicka en blänkare om detta på våran kontaktsida.