Kategoriarkiv: Säl

Dementi – Prover på gråsäl ersätts

Efter kontakt med NRM så visar det sig att tidigare påstående angående provtagning inte stämmer. Det svar jag fick var

Provtagning och inskickande av prover till Naturhistoriska och ersättning för gråsäl gäller den 1/8 – 31/ 12. Det vill säga ingen ändring. Det finns ett tilläggsbeslut (se fil) från NV som kan ha förvirrat. Tilläggsbeslutet gäller om Naturhistoriska skulle behöva fler prover utanför tiden 1/8-31/12. Naturhistoriska kommer i sådana fall att kontakta jägare för provtagning.

Mvh

Britt-Marie

Detta är även påpekat till JoJ  som nu har lagt in rättelse

Joj: Naturhistoriska ersätter inte sälprover

NRM tilläggsbeslut: Tilläggsbeslut till beslut om skyddsjakt efter grasal 2016


Nya bud angående ersättning för provtagning från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beslutade tidigare i april om skyddsjakt på 480 gråsälar. Uppgifter och provtagning av sälar har stor betydelse för forskningen och inskickade prover från jägare ersätts ekonomiskt efter flera beslut av Naturvårdsverket.

Källa: Prover på gråsäl ersätts