MSJV medlemsavgift

Till MSJVs medlemmar.
Ett årsmöte i pandemin på vanligt sätt låter sig inte göras. Vi har funderat på någon form av digital lösning men detta ser svårt ut att få till då även alla som deltar ska få denna lösning att fungera utan någon utbildning i hur den fungerar. Vi ber därför att få återkomma om när och hur vi kan ses senare.

Men trots att vi inte har haft något årsmöte så fortgår det nya verksamhetsåret och vi ber därför att ni som ännu inte betalat medlemsavgiften på 100 kr för 2020 gör detta till PG 166609-8.


MVH Styrelsen MSJV