Mellanskarv

Mellanskarven har återkommit i Sverige med stor kraft under de senaste decennierna. Idag är endast skyddsjakt tillåtet.

MSJV ansöker årligen om skyddsjakt på denna art.