Kallelse till årsmöte för Mellersta Skärgårdens Jakt och viltvårdsförening (MSJV) 2018

Tid: Onsdagen 25:e April kl 18:30
Plats: Wermdö Bygdegård Hemmesta.

Nu är det dags för årsmöte för Mellersta Skärgårdens Jakt och viltvårdsförening (MSJV). Datum för detta är den onsdagen den 25:e april.

Detta är första gången vi har årsmöte som utgår ifrån kalenderår och inbetald årsavgift gäller alltså för det  år den erlagts.

De medlemmar som betalt för jaktåret, 2017-07-01 - 2018-06-30) får tillgodoräkna sig denna för hela 2018.

För att vara med i föreningen samt deltaga i årsmötet krävs att medlemsavgiften på 100 kr för 2018 har erlagts till
föreningens PG konto 166609-8.

Agenda samt årsberättelse hittar du under bilagor längst ner på sidan.

Föreningen bjuder på kaffe med tillbehör.

Välkommen önskar styrelsen.


Bilagor

Agenda årsmöte 2018

Årsberättelse för MSJV 2017/2018

Dementi – Prover på gråsäl ersätts

Efter kontakt med NRM så visar det sig att tidigare påstående angående provtagning inte stämmer. Det svar jag fick var

Provtagning och inskickande av prover till Naturhistoriska och ersättning för gråsäl gäller den 1/8 – 31/ 12. Det vill säga ingen ändring. Det finns ett tilläggsbeslut (se fil) från NV som kan ha förvirrat. Tilläggsbeslutet gäller om Naturhistoriska skulle behöva fler prover utanför tiden 1/8-31/12. Naturhistoriska kommer i sådana fall att kontakta jägare för provtagning.

Mvh

Britt-Marie

Detta är även påpekat till JoJ  som nu har lagt in rättelse

Joj: Naturhistoriska ersätter inte sälprover

NRM tilläggsbeslut: Tilläggsbeslut till beslut om skyddsjakt efter grasal 2016


Nya bud angående ersättning för provtagning från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beslutade tidigare i april om skyddsjakt på 480 gråsälar. Uppgifter och provtagning av sälar har stor betydelse för forskningen och inskickade prover från jägare ersätts ekonomiskt efter flera beslut av Naturvårdsverket.

Källa: Prover på gråsäl ersätts

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för 2016 – 04 – 07

Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakten på gråsäl för 2016. Det finns 2 stora förändringar jämfört med föregående års beslut som att möjligheten att jaga på annans mark är borttagen samt att skyddsjakten endast får ske efter gråsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där gråsälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.

Det fullständiga beslutet kan läsas i sin helhet nedan.

Källa: Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för 2016 - beslut-skyddsjakt-grasal-20160407.pdf