Kategoriarkiv: Uncategorized

Nytt förslag för provtagning på säl

Naturvårdsverket föreslår att provtagningen under en tvåårig försöksperiod förändras på följande sätt:

  • Jämfört med dagens provtagning fortsätter en mindre del att vara obligatorisk. Dessa obligatoriska prover är en bit av levern, underkäke, späck + hud i en remsa på 30 cm längs buksnittet, samt reproduktionsorgan (testiklar el-ler livmoder med äggstockar) inklusive eventuellt foster. Proverna kommer därmed kunna skickas med ett mindre paket eller vadderat kuvert.
  • Resterande prover blir frivilliga att sända in. Denna frivilliga del av prov-tagningen omfattar: en bit muskel, hjärta, lunga, lever, njurar och mjälte, penisben samt mag- och tarmkanal.
  • Ersättningen för de obligatoriska proverna sänks något – från 760 till 600 kronor före skatt för jägare med A-skatt respektive från 1000 kronor till 790 kronor för jägare med F-skatt.
  • Den totala ersättningen för de jägare som skickar in såväl de obligatoriska som de frivilliga proverna höjs till 2000 kronor före skatt för jägare med A-skatt respektive till 2630 för jägare med F-skatt.
  • Yrkesfiskare bör ges möjlighet att skicka in hel säl till motsvarande ersätt-ning som för de frivilliga och obligatoriska proverna.
  • En tydlig möjlighet för säljägaren att få återkoppling på resultaten från in-skickade prover införs.

Förändringarna med frivillig provtagning kommer att genomföras i ett försök som, om möjligt, inleds under 2015. Om omfattningen av eller kvaliteten på frivilligt inskickade prover blir för låg kan det bli aktuellt att justera reglerna för insamlingen eller avsluta försöket och återinföra obligatorisk provtagning.

 

Förändringar på hemsidan

Vi håller på och inför ett medlemssystem. Under tiden detta sker så kommer ni att stöta på att det är blandat mellan engelska och svenska på vissa ställen och kanske andra egendomligheter. Men var lugn översättning pågår men kan ta ett tag

/Joachim