Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för 2016 – 04 – 07

Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakten på gråsäl för 2016. Det finns 2 stora förändringar jämfört med föregående års beslut som att möjligheten att jaga på annans mark är borttagen samt att skyddsjakten endast får ske efter gråsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där gråsälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.

Det fullständiga beslutet kan läsas i sin helhet nedan.

Källa: Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för 2016 - beslut-skyddsjakt-grasal-20160407.pdf